Profil společnosti Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Úvod / Profil společnosti

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

1 aktuální pracovní pozice

O společnosti

Výzkumný ústav je zaměřen na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly.

Aktuální pracovní pozice