Strážný justiční stráže

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Strážný justiční stráže

Úřad práce České republiky

Další informace:
Prvotní kontakt:
Telefon: 482 426 270, 482 426 271
E-mail: jtrnkonva@vez.lbc.justice.cz

Občas ČR, věk nad 18 let, bezúhonnost
-30 dnů dovolené

Nabízíme:
- tarifní třída 2. - od 26.420,- Kč (po základní odborné přípravě 3. TT od 28.050,- Kč)
- zvýhodněné stravování
- náborový příspěvek
- příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb na kulturní a sportovní vyžití, apod.

Místo služebního působiště: Místní jednotka JS při OS Mladá Boleslav
Předpokládaný termín nástupu na služební místo: 1. 5. 2022

Náležitosti písemné přihlášky:
- strukturovaný životopis,
- písemná žádost občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru,
- fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
- souhlas se soustřeďováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím prohlášení ve znění: "Odesláním a doručením strukturovaného profesního životopisu souhlasím, aby Vazební věznice Liberec zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na místo strážný JS".

Termín doručení písemné přihlášky k výběrovému řízení: 31. 03. 2022
Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:
Vězeňská služba České republiky, Vazební Věznice Liberec, oddělení personální, Pelhřimovská 3, P. O. Box 400, 460 62 Liberec.
Pokud přihláška nebude obsahovat požadavek na vrácení zaslaných materiálů, budou tyto po ukončení výběrového řízení skartovány.
Obálku označte v levém dolním rohu "výběrové řízení - JS Mladá Boleslav".

Shrnutí

  • Publikováno: 18.06.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Mladá Boleslav