Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

Úřad práce České republiky

Další informace:
První kontakt: písemně na adresu / podatelnu
Nástup dle dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb
na dobu neurčitou
Popis pozice:
Zajišťování a odpovědnost za:
. opravy a údržbu místních a účelových komunikací a chodníků,
. povolování uzavírek a objížděk pozemních komunikací, zvláštní užívání komunikace,
. vedení evidence místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a stezek,
. opravy, údržbu a vedení pasportu veřejného osvětlení,
. instalaci a údržbu informačně-orientačního systému, včetně povolování a evidence,
. vedení pasportu dopravního značení, správa dopravního značení místních a účelových komunikací a další
Požadavky:
. VOŠ, popřípadě SŠ vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe technického zaměření,
. znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů),
. praxe v oboru správy veřejných komunikací nebo veřejného osvětlení vítána,
. znalost práce s PC, ŘP skup. B, morální bezúhonnost,
. komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.
Nástup dle dohody.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.
Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 24.9.2021
- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 24.9.2021 – do 12:00 hod.
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OSMKS - NEOTVÍRAT“
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Shrnutí

  • Publikováno: 18.09.2021
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Brno venkov