menu

MediTox s.r.o.

Sídlo společnosti
Pod Zámkem 279, 28125, Konárovice
Jsme soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem, poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv, biopreparátů, chemických a agrochemických látek a přípravků.