menu

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.

Sídlo společnosti
Podbabská 2582/30, 16000, Praha 6
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka se zaměřuje na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině, hospodaření s odpady a obaly.

Aktuální pracovní pozice