Policista/policistka - náborový příspěvek 75 000 Kč

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Policista/policistka - náborový příspěvek 75 000 Kč

Úřad práce České republiky

Další informace:
Co musíte splňovat?
- být občanem České republiky
- být starší 18-ti let
- být bezúhonný
- mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
Jak to bude probíhat?
Informační schůzka: nezávazná schůzka, kde se dozvíte o Policii ČR, možnostech rozvoje kariéry a budou vám zodpovězeny dotazy
Přijímací řízení: zhruba 3 měsíce dlouhý proces, během kterého absolvujete psychologické vyšetření zaměřené na předpoklady pro výkon služby u policie, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.
Co čeká úspěšné uchazeče?
Po zdárném ukončení přijímacího řízení se uchazeč stává policistou a čeká jej roční základní odborná příprava, kterou může podle druhu služby absolvovat v Praze, Brně, Holešově nebo Jihlavě. Po celou dobu pobírá policista služební příjem.
Co nabízíme?
- základní dobu služby 37,5 hodiny týdně
- síť resortních zdravotnických zařízení
- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních
- příspěvek na životní a penzijní připojištění
- příspěvky na stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt
- náhrady výdajů (cestovné, stravné)
Jaký je služební příjem?
Po dobu studia základní odborné přípravy náleží policistovi služební příjem 26.420 Kč. Poté je mu služební příjem zvýšen dle místa služebního zařazení na 31.860 Kč až na 32.060 Kč.
Průměrný plat příslušníka v Pardubickém kraje v roce 2021 činil 47.862 Kč.
Náborový příspěvek v nezdaněné výši 75.000 Kč (vyplácí se po zkušební době 6 měsíců).
Věrnost se vyplácí:
- po 6-ti letech služby vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši jednonásobku služebního příjmu, tato částka se mu s odslouženými roky navyšuje
- po 15-ti letech vzniká nárok na výsluhový příspěvek, i tento se mu s každým odslouženým rokem navyšuje až do 50% průměrného služebního příjmu
Vhodné pro absolventy.
Kontakty:
Chrudim - 974 572 311, pí. Hlušičková,
Pardubice - 974 562 263, nprap. Mgr. Běhalová,
Svitavy - 974 578 319, pí. Topolovská,
Ústí nad Orlicí - 974 580 231, pí. Kletečková

Shrnutí

  • Publikováno: 08.11.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Pardubice