ODBORNÝ VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA PRACOVNÍK PROJEKTU ,, AKTIVNÍ V PADESÁTI \"

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA PRACOVNÍK PROJEKTU ,, AKTIVNÍ V PADESÁTI \"

Úřad práce České republiky

Další informace:
V případě zájmu, je třeba podat žádost v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Podrobné informace zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-referent-vrchni-referent-odborny-pracovnik-projektu-aktivni-v-50ti-v-kralovehradeckem-kraji-kop-jicin-11-08-2022
nebo na tel.: 602 147 218 Mgr. Marcela Danišová

HHlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zabezpečuje aktivity projektu ESF "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji“
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019 pro uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP
ČR, KoP v Jičíně.
Poskytuje odborné poradenství a konzultace uchazečům o zaměstnání, kteří mají
zájem o účast v projektu v rámci uvedeného okresu.
Klientům zařazeným do projektu zajišťuje individuální a skupinové poradenství
a poskytuje odborné vedení při výběru vhodné pracovní pozice.
Aktivně vyhledává vhodná pracovní místa a spolupracuje se zaměstnavateli.
Spolupracuje s útvary trhu práce při uzavírání dohod o poskytování příspěvku
na vyhrazené společensky účelné pracovní nebo veřejně prospěšné práce
Zprostředkovává přijímací pohovor klientů projektu se zaměstnavateli.
Zadává data do IS úřadu práce v souladu se schválenými KA projektu.
Uzavírá dohody se zaměstnavateli a zajišťuje příjem a kontrolu vyúčtování
poskytnutých příspěvků na mzdy.
Připravuje podklady pro úhradu finančního příspěvku.
Odpovídá za správnost údajů vkládaných do informačního systému úřadu práce
a za správnost statistických podkladů a podkladů pro monitorovací zprávy v oblasti
realizace uvedeného projektu.
Účastní se monitorovacích návštěv a veřejnosprávních kontrol aktivit projektu.
Spolupracuje na zajišťování publicity projektu.
Dodržuje principy a postupy stanovené příslušnými řídícími akty MPSV a ÚP ČR
pro realizaci uvedeného projektu.
Dodržuje pravidla OPZ a příslušná nařízení a právní předpisy EU a ČR.
Soustavně si zvyšuje své odborné znalosti nutné k výkonu výše uvedených pracovních
činností.

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Jičín