ODBORNÝ VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA - PORADCE PRO ZAMĚSTNAVETELE V PROJEKTU ,, OUTPLACEMENT \"

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA - PORADCE PRO ZAMĚSTNAVETELE V PROJEKTU ,, OUTPLACEMENT \"

Úřad práce České republiky

Další informace:
V případě zájmu, je třeba podat žádost v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Podrobné informace zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-zamestnavatele-v-projektu-outplacement-kop-jicin-01-08-2022
nebo na tel.: 602 147 218 Mgr. Marcela Danišová

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Spolupracuje s Poradcem pro cílovou skupinu na párování účastníků projektu
na pracovní místa.
Podílí se na monitoringu zaměstnavatelů.
Spolupracuje se zaměstnavateli (např. při zjišťování vstupních předpokladů
zaměstnanců, zajištění případné rekvalifikace nebo vzdělávací aktivity).
Zajišťuje administraci žádostí, přípravu Dohod se zaměstnavateli, administraci
a výplaty měsíčních příspěvků.
Spolupracuje na provádění veřejnosprávních kontrol.
Zpracovává reporty za KoP a připravuje podklady pro Zprávy o realizaci nebo Žádosti
o platby.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 1. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního
úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové 2, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru
služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické
podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního
útvaru služebního úřadu podatelna.hk@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky ID b45zphf. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1
tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Jičín