odborný/vrchní referent - odborný pracovník POVEZ II projektu \"Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)\"

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent - odborný pracovník POVEZ II projektu \"Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)\"

Úřad práce České republiky

Další informace:
Kontakt: Hodlová Jiřina, e-mail: jirina.hodlova1@uradpráce.cz

Služební místo ve 9. platové třídě; obor služby Zaměstnanost

Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Hlavní popis činností: Zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání. Odborný referent zajišťuje příjem žádostí o příspěvek, kontroluje jejich formální správnost. Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích aktivit. Zajišťuje příjem a kontrolu vyúčtování vzdělávacích aktivit a poskytnutých příspěvků na mzdy. Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. žádosti o platby a podklady pro ekonomické útvary. Zajišťuje přípravu podkladů pro hodnocení hodnotící komise. Kontroluje plnění povinností žadatele vyplývající z Dohody o poskytnutí příspěvku a příslušných právních předpisů. Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele. Zajišťuje publicitu projektu v rámci regionu.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-odborny-pracovnik-projektu-povez-ii-kop-karlovy-vary-id-11003326-01-08-2022

Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Karlovy Vary