ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT / ODBORNÁ/VRCHNÍ REFERENTKA v Oddělení vyměřovacím I (270481)

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT / ODBORNÁ/VRCHNÍ REFERENTKA v Oddělení vyměřovacím I (270481)

Úřad práce České republiky

Další informace:
SLUŽEBNÍ POMĚR na dobu neurčitou, pružná pracovní doba.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
- zpracování daňových tvrzení, vyměřování a doměřování daně, vydávání rozhodnutí v daňovém a správním řízení,
- provádění úkonů při správě osobních daňových účtů, předepisování příslušenství daní včetně ukládání pokut.

Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, 5 dnů volna z důvodu zdravotní indispozice a další zaměstnanecké benefity.

Veškeré informace naleznete na stránkách Finanční správy - nabídka zaměstnání.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2700@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID: fj8ny4i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 270481 odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I, Sekce ÚP v Náchodě Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Pavla Blahútová
odborný rada, vedoucí Oddělení vyměřovacího I
tel.: +420 491 418 311
e-mail: pavla.blahutova@fs.mfcr.cz

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Náchod