ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ STŘEDNÍHO A SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ STŘEDNÍHO A SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Úřad práce České republiky

Další informace:
Bližší informace k obsahu práce Vám podá
Mgr. Martin Struna, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání, tel.: +420 607 094 574, e-mail: mstruna@kr-kralovehradecky.cz
Uzávěrka přihlášek je 31.08.2022 v 17:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)
Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_45_22
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Hradec Králové