ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Úřad práce České republiky

Další informace:
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, telefon: 495 817 322, mobil: +420 720 987 142, e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz
Uzávěrka přihlášek je 10. 08.2022 v 17:00 hod (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje).
Přihlášku s požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_42_22
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Podrobné informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky
(http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Hradec Králové