ODBORNÝ REFERENT/REFERENTKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ REFERENT/REFERENTKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Úřad práce České republiky

Další informace:
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá
Ing. František Novák, vedoucí oddělení zemědělství, mobil: +420 736 521 879, e-mail:
fnovak@kr-kralovehradecky.cz
Uzávěrka přihlášek je 31.08.2022 v 17:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje).
Přihlášku s požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_46_22
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Podrobné informace k výběrovým řízením a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky
(http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Hradec Králové