odborný referent/-ka ochrany a podpory veřejného zdraví v odd. hygieny dětí a mladistvých

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný referent/-ka ochrany a podpory veřejného zdraví v odd. hygieny dětí a mladistvých

Úřad práce České republiky

Další informace:
Místo výkonu práce Dittrichova č.p. 329/17, Praha 2. prvotní kontakt nadezda.hofstetrova@khsstc.cz
Jedná se o zástup za MD a RD
Plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru. Vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci. Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií. Podílí se na plnění výkonu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech; Kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby. Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik.
Zaměstnanecké výhody: penzijní připojištění, stravenky

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Praha