Odborný rada v oddělení právním a kontrolním - služební poměr

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný rada v oddělení právním a kontrolním - služební poměr

Úřad práce České republiky

Další informace:
Mísato výkonu práce Dittrichova č.p. 329/17, Praha 2. Prvotní kontakt jarmila.bicanikova@khsstc.cz
podílí se na přípravě koncepčních a metodických materiálů včetně standardizace kontrolních postupů,
oúčastní se v odůvodněných případech výkonu SZD a jiných úředních úkonů na místě,
oje oprávněnou úřední osobou ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolních zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o přestupcích; připravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkonů,
opodílí se na prošetřování stížností dle § 175 správního řádu a vyřizování podnětů k zahájení správního řízení,
opodílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejících s provozem služebního úřadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními předpisy (občanský zákoník, zákon o majetku státu apod.), zajišťuje jejich interní registraci,
opodílí se na evidenci, event. i vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
ovyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů) o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS,
oje oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů při výkonu SZD ze strany státních zaměstnanců zařazených v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
oprovádí kontrolu nad dodržováním zákonnosti ve správních řízení vedených oprávněnými úředními osobami v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
oprovádí vnitřní kontrolu nad ostatní úřední činností a poskytuje zaměstnancům KHS právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů v ochraně veřejného zdraví a provozem úřadu,
ozastupuje KHS v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci.
Zaměstnanecké výhody: penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, stravenky

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Praha