Odborný rada - specialista veřejných zakázek v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory Odboru kontrolně právního generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000071

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný rada - specialista veřejných zakázek v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory Odboru kontrolně právního generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000071

Úřad práce České republiky

Další informace:
Kontakt:adela.vystrkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
Služební místo ve 13. platové třídě; v oboru služby "Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek".

Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Hlavní popis činností: Administrace veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek v zákonném režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Příprava, tvorba a připomínkování veřejných zadávacích podmínek. Organizace jednání hodnotících komisí, posuzování a hodnocení nabídek. Příprava protokolů, zpráv a ostatních dokumentů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Příprava rozhodnutí o námitkách. Poskytování odborného poradenství krajským specialistům pro oblast veřejných zakázek a dalším pracovníkům ÚP ČR. Komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-rada-specialista-verejnych-zakazek-v-oddeleni-verejnych-zakazek-a-pravni-podpory-odboru-kontrolne-pravniho-generalniho-reditelstvi-uradu-prace

Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.


Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím.

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Praha