menu
Název společnosti
Sídlo společnosti
Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice:

účetní

Charakteristika pozice: 
Pracovní náplní je komplexní vedení účetnictví včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu, komplexní a samostatné účtování složitějších účetních operací, metodická podpora při stanovení shodných postupů účtování, inventarizace účtů, příprava směrnic, spolupráce při provádění veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, spolupráce při přezkumu hospodaření z JmK, kompletace účetních dokladů a jejich příprava k archivaci.

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou: 
•    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 
•    občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk 
•    způsobilost k právním úkonům 
•    bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 
•    bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání, příp. středoškolské s maturitní zkouškou 
•    znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
•    velmi dobrá znalost práce s PC, zejména MS Excel a Word 
•    komunikativnost, samostatnost, spolehlivost 
•    schopnost analytického uvažování 
•    praxe v oblasti účetnictví ve státní správě či samosprávě výhodou

Nabízíme:
•    možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje 
•    pružnou pracovní dobu 
•    pět týdnů dovolené 
•    čtyři dny zdravotního volna 
•    příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenka v hodnotě 140,- Kč) 
•    příspěvek na penzijní připojištění 
•    možnost čerpání dalších benefitů (příspěvek na kulturu, sport a jiné).

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové podmínky: 
řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10 - platový tarif od 23390,- Kč do 34370,- Kč dle započitatelné praxe, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., jsou: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., je nutno připojit: 
•    strukturovaný profesní životopis 
•    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
•    ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit na adresu:

Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – účetní“.

Kontaktní pracovník: 
Štěpánka Rychetská - personální referent, tel.: 533 304 211, personalni@slapanice.cz

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče: 
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu, uvedeném v přihlášce. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Veškerá volná pracovní místa naleznete ZDE.

Informace

Publikováno
3. 5. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
Termín nástupu
od 1.6.2024 nebo dle dohody
Kontaktní osoba
Štěpánka Rychetská
Telefon