menu

PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/-KA

Název společnosti
SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.* provozovna

Další informace

PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/-KA - Místo výkonu práce: Exnárova č.p. 453/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11 - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned - Náplň práce: Zabezpečuje poskytování úkonů sociální služby klientům Domova seniorů, Domova se zvláštním režimem, zabezpečuje vedení dokumentace klienta potřebné pro fungování daných sociálních služeb, provádění nácviku sebeobsluhy klientů směřující ke zvýšení jejich soběstačnosti, zajišťuje provádění komplexní hygienické péče včetně výměny inkontinenčních pomůcek, péče o vyprazdňování, převlečení a dezinfekce lůžka, provádí prevenci proleženin, polohování, zajišťuje manipulaci s prádlem (výměna prádla klientů, povlékání lůžka, odvoz do a z prádelny), odváží pytle s odpadem, podílí se na poskytování základní ošetřovatelské péče, zajišťuje doprovod klientů v rámci Domova, ve venkovním prostoru i na případná odborná vyšetření, podílí se na činnostech spojených s přijetím klienta do zařízení, zabezpečuje pomoc při aktivizační činnosti klientů v zařízení (spolupráce s aktivizačním pracovníkem při terapiích a konání společenských akcí), zabezpečuje pomoc při podání jídla a pití, poskytuje pomoc při jídle ležícím a nepohyblivým klientům, poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí klientů, podílí se na aktivizačních činnostech a kulturních akcích, řádně vede denní záznamy o pracovní činnosti, řídí se metodickými pokyny zařízení (měsíční výkazy poskytované péče, evidence stravy, prádla apod.), vykonává funkci klíčového pracovníka: je klíčovým pracovníkem klientů, vede písemné záznamy o individuálním plánování sociální služby s klientem, průběžně s klientem hodnotí průběh služby, plní úkoly uložené ředitelem SeneCura SeniorCentra Hradec Králové, vrchní sestrou či sociálním pracovníkem a pružně reaguje na aktuální požadavky, podílí na poskytování úkonů spojených s úmrtím a péčí o zesnulého. - Nabízíme: zvýhodněné stravování, věrnostní bonus - V případě zájmu nás kontaktujte osobně, e-mailem nebo telefonicky (v době mezi 7. - 17. hod.), kontaktní osoba: Votroubek Ondřej Mgr., tel. 734 157 978, e-mail: o.votroubek@senecura.cz.

Informace

Publikováno
30. 8. 2018
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Mzdové ohodnocení
18 000 - 20 000 Kč
Kontaktní osoba
Úřad Správce