Profil společnosti Moravskoslezský kraj

Úvod / Profil společnosti

Moravskoslezský kraj

1 aktuální pracovní pozice

O společnosti

Rada Moravskoslezského kraje

vyhlašuje

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální pracovní pozice