Profil společnosti České lupkové závody, a.s.

Úvod / Profil společnosti

České lupkové závody, a.s.

1 aktuální pracovní pozice

O společnosti

Akciová společnost založena v roce 1992, která se zabývá těžbou a úpravou žáruvzdorných jílovců, dále těžbou a úpravou doprovodných surovin (spongilitu, pískovců).

Aktuální pracovní pozice