Loading...

Profil společnosti

Home / Profil společnosti

DIAMO, státní podnik

4 aktuální pracovní pozice

O společnosti

Organizace, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Aktuální pracovní pozice