290321 - VRCHNÍ REFERENT/RADA V ODDĚLENÍ KONTROLNÍM I (M/Ž)

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

290321 - VRCHNÍ REFERENT/RADA V ODDĚLENÍ KONTROLNÍM I (M/Ž)

Úřad práce České republiky

Další informace:
Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení nebo v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

Jedná se zejména o tyto činnosti:
- provádění postupů při správě daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a jiných souvisejících právních předpisů, v oblasti více druhů daní, zejména daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a silniční daně, komplexních daňových kontrol, místních šetření a postupů k odstranění pochybností;
- provádění vyhledávací činnosti podle daňového řádu;
- vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a místních šetřeních, protokolů o jednání s daňovým subjektem, popřípadě s třetími osobami;
- vyřizování žádostí a zpracování návrhů stanovisek pro řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutí správce daně.

Bližší informace a pokyny k podání žádosti naleznete zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9680791

Shrnutí

  • Publikováno: 30.03.2024
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Třebíč