290100 - vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

290100 - vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II

Úřad práce České republiky

Další informace:
Zaměstnání na dobu určitou.

Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.
Zaměstnanec vykonává především tyto činnosti:
- Provádí potřebné procesní úkony podle daňového řádu, správního řádu a jiných souvisejících právních předpisů a vydává rozhodnutí v daňovém a správním řízení.
- Systémově zajišťuje a koordinuje činnosti, které jsou nedílnou součástí správy daní, v rozsahu svěřené působnosti.
- Provádí postupy při správě daní podle daňového řádu, a to daňovou kontrolu, vyhledávací činnost, místní šetření, a postupy k odstranění pochybností u všech druhů daní.
- Samostatně provádí kontroly a vykonává další kontrolní působnost i ve složitých případech podle obvyklých postupů včetně kontrol subjektů, na které správce daně obdrží podněty od orgánů činných v trestním řízení, odborně zpracovává rozhodnutí v prvním stupni daňového řízení.
- Vyhotovuje zprávy o daňových kontrolách a místních šetřeních, vyhotovuje protokoly o projednání s daňovým subjektem, případně se třetími osobami.
- Zpracovává návrhy stanovisek pro řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutí správce daně různého druhu.
- Předává ze své činnosti podklady k vyměření či doměření daně příslušnému útvaru.

Bližší informace a pokyny k podání žádosti naleznete zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9675027

Shrnutí

  • Publikováno: 16.03.2024
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Jihlava