Loading...

Asistenti ochrany veřejného zdraví

Home / Práce

Asistenti ochrany veřejného zdraví

Úřad práce České republiky

Popis pracovní pozice

Další informace:
- provádí státní zdravotní dozor (dále jen \"SZD\") nad bezpečností výrobků v oblasti předmětů běžného užívání (dále jen \"PBU\") podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bezpečností hraček podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"hračky\");
- plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru;
- připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných dále při výrobě, dovozu a distribuci PBU a hraček včetně internetového prodeje;
- zajišťuje provedení opatření hlavního hygienika ČR na úseku PBU a hraček;
- kontroluje zdravotní nezávadnost PBU v oblasti nově zaváděných technických zařízení, nových materiálů, velkých technologických celků a v místně příslušných provozovnách výrobců, dovozců a distributorů PBU a hraček;
- zajišťuje a připravuje podklady pro provedení opatření vyplývajících z upozornění států EU na závadné výrobky PBU a hračky, popř. jiných orgánů v oblasti PBU a hraček;
- řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti bezpečnosti PBU a hraček.

Stravenky, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, sick days

Shrnutí

 • Publikováno: 01.05.2021
 • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
 • Místo práce (okres): Praha

495 Obdobných pozic

 • Praktické sestry

  Elimat investment s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Optometristi

  DR. OPTIK s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Praktické sestry

  Fakultní nemocnice v Motole
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Sanitáři

  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Všeobecné sestry se specializací

  Urocentrum Praha s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Pracovník v sociálních službách

  Domov pro seniory Chodov
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Lékaři

  Fakultní nemocnice Bulovka
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Sanitáři

  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Sanitáři

  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Sanitář Oddělení následné lůžkové péče

  Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Optometristi

  DR. OPTIK s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Zubní lékaři bez specializace

  DENTAL IMAGE s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Zubní lékaři bez specializace

  DENTAL IMAGE s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Všeobecné sestry se specializací

  MEDIK HAUS s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Asistenti ochrany veřejného zdraví

  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Praktické sestry

  Fakultní nemocnice v Motole
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Fyzioterapeuti specialisté

  Mgr Václav Krucký
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • ODBORNÝ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ

  Czech VIP Services s.r.o.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • zdravotní sestra

  Centrum sociálních služeb Praha 2
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
 • Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

  ALZHEIMER HOME z.ú.
  Hlavní město Praha
  01.05.2021
|< <  1/25  >  >|