Loading...

Asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - sporný

Home / Práce

Asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - sporný

Úřad práce České republiky

Popis pracovní pozice

Další informace:
Předseda Okresního soudu v Chebu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - sporný.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta/-ky soudce:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice
- státní občanství České republiky
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost.

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- čestné prohlášení o státním občanství
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání v České republice
- výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší dvou měsíců.

Lhůta pro doručení přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 20. dubna 2021. Přihláška se podává písemně na adresu Okresní soud v Chebu, Lidická 1, 350 60 Cheb. Poté se uskuteční pohovor před výběrovou komisí, jehož předmětem bude posouzení osobních a odborných předpokladů uchazeče pro přijetí na pozici asistenta/-ky soudce. O výsledku
výběrového řízení bude uchazeč mailem předsedou soudu vyrozuměn. Přijetí nebo nepřijetí
uchazeče na místo asistenta je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
Termín pohovoru bude sdělen dodatečně podle podaných přihlášek. Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání je možný dle domluvy. Předseda soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů.

Kontaktní osoba pro poskytování informací a další jednání:
Ludmila Chrenová, personalistka Okresního soudu v Chebu, Lidická 1, 350 60 Cheb, telefon:
377 867 466, e-mail: lchrenova@osoud.chb.justice.cz

Shrnutí

  • Publikováno: 03.04.2021
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Cheb

1 Obdobných pozic

  • Asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - sporný

    Okresní soud v Chebu
    Karlovarský
    03.04.2021