Loading...

Agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů

Home / Práce

Agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů

Úřad práce České republiky

Popis pracovní pozice

Další informace:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
\" státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
\" dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
\" bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
\" dobrá znalost českého jazyka.
\" Splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy - např. vyhláška č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladů o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce).

Požadavky
\" VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na technické obory nebo zahradnictví čí zemědělství,
\" znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí, dendrologie, údržby veřejné zeleně,
\" fyzickou zdatnost,
\" znalost práce na PC,
\" řidičský průkaz sk. B,
\" časovou flexibilitu,
\" odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
\" praxe ve veřejné správě a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek jsou výhodou, jakož i znalost místních poměrů a zkouška zvláštní odborné způsobilosti (zejména v hospodaření s odpady).

Náležitosti písemné přihlášky
\" jméno, příjmení a titul uchazeče,
\" datum a místo narození uchazeče,
\" státní příslušnost uchazeče,
\" místo trvalého pobytu uchazeče,
\" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
\" datum a podpis uchazeče.
Povinné přílohy k přihlášce
\" životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
\" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
\" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Adresa pro příjem přihlášek
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Zaměstnanecké výhody:
25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na aktivity z FKSP

Shrnutí

 • Publikováno: 06.02.2021
 • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
 • Místo práce (okres): Brno

92 Obdobných pozic

 • Data Management Team Leader

  PPG INDUSTRIES CZECH REPUBLIC, s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • THP-administrativní pracovník/ce (dokumentátor/ka

  Fakultní nemocnice Brno
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • osobní obchodní a HR asistent

  Lukáš Křetínský
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • asistent/ka produkce tiskových zakázek

  SRP s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Technický referent marketingu

  COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • administrativní pracovník/ce pro e-shop a zákaznické centrum

  PROFES GROUP s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Asistent/ka logistiky s angličtinou

  Kompan Czech Republic s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • administrativní referent/ka

  PEKAB  spol. s r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Administrativní pracovník

  SMS finance, a.s.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • REFERENT/REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

  Město Břeclav
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Administrativní pracovnice servisního oddělení

  agriKomp Bohemia s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Všeobecní administrativní pracovníci

  MK CCF s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • referent/ka

  Statutární město Brno
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • operátor/ka stanice technické kontroly - pracovník/ce do kanceláře

  ESTEKO s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • pracovník/ce příjmu zakázek

  Kaňák Revestr s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Recepční OZP

  Bartoň a Partner s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Referent odboru stavební úřad

  Město Rosice
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Všeobecní administrativní pracovníci

  Gourmet Family s.r.o.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Administrativní pracovník/ce

  TML, a.s.
  Jihomoravský
  20.02.2021
 • Asistentka/sekretářka

  Mgr. Milan Kružík, advokátní kancelář
  Jihomoravský
  20.02.2021
|< <  1/5  >  >|