Loading...

Agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů

Home / Práce / Agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů

Agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů

Úřad práce České republiky

Popis práce


Další informace:

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
\" státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
\" dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
\" bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
\" dobrá znalost českého jazyka.
\" Splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy - např. vyhláška č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladů o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce).

Požadavky
\" VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na technické obory nebo zahradnictví čí zemědělství,
\" znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí, dendrologie, údržby veřejné zeleně,
\" fyzickou zdatnost,
\" znalost práce na PC,
\" řidičský průkaz sk. B,
\" časovou flexibilitu,
\" odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
\" praxe ve veřejné správě a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek jsou výhodou, jakož i znalost místních poměrů a zkouška zvláštní odborné způsobilosti (zejména v hospodaření s odpady).

Náležitosti písemné přihlášky
\" jméno, příjmení a titul uchazeče,
\" datum a místo narození uchazeče,
\" státní příslušnost uchazeče,
\" místo trvalého pobytu uchazeče,
\" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
\" datum a podpis uchazeče.
Povinné přílohy k přihlášce
\" životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
\" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
\" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Adresa pro příjem přihlášek
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Zaměstnanecké výhody:
25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na aktivity z FKSP

Shrnutí

 • Publikováno: 02.01.2021
 • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
 • Místo práce (okres): Brno

98 Obdobných pozic

 • Administrativní pracovník

  IMOS Brno, a.s.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • pracovník/ce callcentra

  Okna Macek a.s.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • Order Management & Sales Coordinator

  AIR TEAM, s.r.o.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • administrativně technický pracovník - zástup za MD a RD

  Povodí Moravy, s.p.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • Všeobecní administrativní pracovníci

  Hezká koupelna s.r.o.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • Administrativní pracovnice/k expedice

  MAMUT- THERM PRO s.r.o.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • back office (fakturační) oddělení

  TOP LANTIS spol. s r.o.
  Jihomoravský
  23.01.2021
 • osobní obchodní a HR asistent

  Lukáš Křetínský
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Všeobecní administrativní pracovníci

  DiS Petr Chromý
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Přípravná ekonomka

  TESYDO, s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • administrativní pracovník-brigádník

  DIGIDATARCH spol. s r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • asistent/ka produkce tiskových zakázek

  SRP s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • PRACOVNÍK/ PRACOVNICE PODATELNY, RECEPČNÍ

  Mgr. Marcela Petrošová
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Technický referent marketingu

  COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Všeobecní administrativní pracovníci

  Psychiatrická nemocnice Brno
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Vedoucí zákaznického servisu/reklamační oddělení

  DATIX s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • administrativní pracovník/ce pro e-shop a zákaznické centrum

  PROFES GROUP s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Projektový manažer

  IMP net s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Asistent/ka logistiky s angličtinou

  Kompan Czech Republic s.r.o.
  Jihomoravský
  16.01.2021
 • Administrativní pracovník

  SMS finance, a.s.
  Jihomoravský
  16.01.2021
|< <  1/5  >  >|