220033 - ODBORNÝ REFERENT/VRCHNÍ REFERENT V ODDĚLENÍ KONTROLY ZVLÁŠTNÍCH ČINNOSTÍ II

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

220033 - ODBORNÝ REFERENT/VRCHNÍ REFERENT V ODDĚLENÍ KONTROLY ZVLÁŠTNÍCH ČINNOSTÍ II

Úřad práce České republiky

Další informace:
Zajišťování agendy správy dotací, provádění kontroly a místních šetření poskytnutých dotací dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zaslání životopisu emailem bez uznávaného elektronického podpisu nelze považovat za
přihlášku do výběrového řízení!
Bližší informace a pokyny k podání žádosti naleznete zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9680306

Shrnutí

  • Publikováno: 30.03.2024
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): České Budějovice