Loading...

Profil společnosti

Home / Profil společnosti

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

0 otevřené pozice

O firmě

Výzkumný ústav je zaměřen na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly.

Otevřené pozice

    Seznam nabídek je prázdný.