Na JobSystem je registrováno 71913 uchazečů a vystaveno 64301 nabídek práce
Přihlášení
pro uchazeče


Poslat nové hesloNový uchazeč


Asistent/asistentka soudce

Vrchní soud v OlomouciAsistent/asistentka soudce


Místo práce (okres): Olomouc

Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr

Termín nástupu: 01.11.2020

Pracoviště: Masarykova třída č.p. 609/1, Olomouc
Předseda Vrchního soudu v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky soudce/soudkyně občanskoprávního úseku:
Požadavek:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
- bezúhonnost
Termín pro podání přihlášky: do 30. 10. 2020 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka); přihlášky s pozdějším datem nebudou do výběrového řízení zahrnuty.
Přihlášky zasílejte POUZE na adresu: Vrchní soud v Olomouci - personální oddělení, Masarykova 1, 771 00 Olomouc nebo předejte na podatelně Vrchního soudu v Olomouci. Tiskopis přihlášky a Informace o způsobu zpracování osobních údajů: https://www.justice.cz/web/vrchni-soud-v-olomouci/volna-mista
Přílohou přihlášky bude:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče,
- motivační dopis,
- ověřené doklady o ukončení studia na právnické fakultě (§ 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti,
- výpis z rejstříku trestů ne starší dvou měsíců.
Informace o průběhu výběrového řízení:
1. Etapa
Posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky (kromě výpisu z rejstříku trestů, pokud bude předložen až u ústního pohovoru). Je-li z přihlášky zřejmé, že uchazeč nesplňuje kteroukoli ze stanovených podmínek, bude z účasti na výběrovém řízení vyřazen.
2. Etapa
Přijímací pohovor před komisí sestavenou předsedou vrchního soudu. Může být přijat jen takový uchazeč, jehož přijetí do pracovního poměru navrhne soudce, kterému má být přidělen. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně předsedou soudu vyrozuměn (ve lhůtě do deseti dnů). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo asistenta/asistentky soudce je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
Předseda vrchního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a současně možnost nevybrat žádného z uchazečů. Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.
Pracovní poměr asistenta/asistentky se zakládá jmenováním.
Platové zařazení: 13. platová třída (příloha 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění).
Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy o pracovním poměru.Doporučujeme: Tvorba webových stránek - Plastové bazény - www.wenku.cz - cestovní kancelář pro školy - eshop - www.praceunas.cz - Práce u nás
DK Recruitment-Práca a brigády - Dějepis, referáty z historie - Víno z Moravy - RECRUITER s.r.o. - personální agentura

Zásady ochrany soukromí