Na JobSystem je registrováno 71336 uchazečů a vystaveno 29072 nabídek práce
Přihlášení
pro uchazeče


Poslat nové hesloNový uchazeč


Administrativa a ekonomika\" na úsek kanceláře tajemníka

Statutární město ChomutovAdministrativa a ekonomika\" na úsek kanceláře tajemníka


Místo práce (okres): Chomutov

Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr, Práce na zkrácený úvazek, Práce na dobu určitou, Brigáda/Praxe/Stáž

Termín nástupu: 01.06.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou \"Administrativa a ekonomika\" na úsek kanceláře tajemníka s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně: příprava návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a rozpočtových opatření, kontrola plnění rozpočtu a čerpání výdajů, zprávy o hospodaření, příprava materiálů pro jednání RM a ZM a další administrativní činnosti dle potřeby odboru.

Platové zařazení: 8 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 16.800,- až 25.330,- + osobní příplatek

Předpokládaný nástup: dle dohody

Nabízíme:
\" 5 týdnů dovolené,
\" příspěvek na stravování (stravenky),
\" pružnou pracovní dobu,
\" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
\" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
\" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
\" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:
\" střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výhodou:
\" praxe ve veřejné správě,
\" znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákona č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění,
\" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
\" komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
\" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
\" řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
\" jméno, příjmení a titul uchazeče,
\" datum a místo narození, státní příslušnost,
\" místo trvalého pobytu,
\" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
\" telefonní a e-mailový kontakt,
\" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
\" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
\" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
\" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
\" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.


Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce \"Neotvírat - výběrové řízení - ÚKT - ekonom\" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. května 2019 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.czDoporučujeme: Tvorba webových stránek - Plastové bazény - www.wenku.cz - cestovní kancelář pro školy - eshop - www.praceunas.cz - Práce u nás
DK Recruitment-Práca a brigády - Dějepis, referáty z historie - Víno z Moravy - RECRUITER s.r.o. - personální agentura

Zásady ochrany soukromí