Na JobSystem je registrováno 71140 uchazečů a vystaveno 25466 nabídek práce
Přihlášení
pro uchazeče


Poslat nové hesloNový uchazeč


221075 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ221075 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním


Místo práce (okres):

Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr, Práce na zkrácený úvazek, Práce na dobu určitou, Brigáda/Praxe/Stáž

Termín nástupu: 02.01.2019

Služba zahrnuje zejména:
-zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
-provádění postupů při správě daní dle daňového řádu, zejména u daně z přidané hodnoty, tj. vyhledávací činnost, místní šetření, postupy k odstranění pochybností a to i mimo České Budějovice,
-vedení daňového a správního řízení, včetně zpracování rozhodnutí.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, České Budějovice, PSČ 371 87, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID scdnz6b.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo
č. 221075 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním V Odboru kontrolním I“.Doporučujeme: Tvorba webových stránek - Plastové bazény - www.wenku.cz - cestovní kancelář pro školy - eshop - www.praceunas.cz - Práce u nás
DK Recruitment-Práca a brigády - Dějepis, referáty z historie - Víno z Moravy - RECRUITER s.r.o. - personální agentura

Zásady ochrany soukromí